Kontaktuppgifter


Spraying Systems Sverige AB

Rälsgatan 6A
802 91 GÄVLE

Telefon
Växel, beställningar, förfrågningar m m, ring: +46 26 17 65 50
Alternativt email till, anneli.loov@spraying.se , roger.ramkvist@spraying.se eller christian.larsson@spraying.se


Leveransförfrågningar:
026-17 65 54 alt. linda.aslund@spraying.se


Ekonomi, frågor om fakturor m m:
026-17 65 52  alt. monika.alderborg@spraying.se

Telefax
026-12 62 68
+46 26 12 62 68

E-post
Beställningar, förfrågningar, leveransfrågor: order.dysor@spraying.se
Övrigt:  info.se@spray.com