Vårt kvalitetssystemIntertek

”Vi vill överträffa våra kunders förväntningar genom ständiga förbättringar i vårt kvalitetsarbete.”

Vår kvalitetspolicy:

Såsom ledande leverantör inom vår bransch skall våra produkter och vårt produkt- och applikationskunnande samt personliga uppträdande, innefatta en sådan kvalitet att våra kunder (nya och gamla) föredrar oss, som sin naturliga affärspartner.

Vi skall dessutom, genom ständiga förbättringar, sträva mot att överträffa, såväl våra kunders förväntningar, som våra uppsatta kvalitetsmål.